Fakti un skaitļi

Bergvik Skog ir viens no Zviedrijas lielākajiem mežsaimniecības uzņēmumiem. Bergvik Skog īpašumā Zviedrijā ir 2,3 miljoni ha zemes, to skaitā 4/5 ir apsaimniekojamās meža platības ar kopējo koksnes krāju – 236 miljoni m3

Kopējā platība

-

 2,26 miljoni ha

Meža zeme

-

 1,9 miljoni ha

Piemājas zeme

-

 8 000 ha

Neproduktīva zeme  (kalnaina, purvi, klintis)

-

 339 000 ha

Cita (ceļi, augstsprieguma līnijas u.c.)

-

 27 000 ha

Koksnes krājas pieaugums

-

9,3 miljoni m3/gadā
Koksnes krāja uz 1 hektāru

-

124 m3/ha
Koksnes krāja

-

236 miljoni m3