Komunikācijas politika

Korektu informāciju par Bergvik Skog darbību Latvijā nodrošina uzņēmuma amatpersonas, sniedzot intervijas medijos vai publicējot informāciju tīmekļa vietnēs www.bergvikskog.lv, www.fragaria.lv, www.myrtillus.lv, www.ruda.lv un www.zilupemezs.lv.

Jebkura citu žurnālistu vai mediju paustā informācija par Bergvik Skog darbību Latvijā, kas tiek publicēta bez saskaņošanas vai viedokļu salīdzināšanas ar uzņēmuma pārstāvjiem, ir uzskatāma par spekulāciju – vienpusēju viedokli, kas neatspoguļo realitāti.