Par Bergvik Skog

Bergvik Skog ir viens no lielākajiem mežsaimniecības uzņēmumiem  Eiropā ar ilgtermiņa attīstības vīziju Latvijā.

Koka dzīves cikls ir vairāki gadu desmiti, un tieši tādēļ meža apsaimniekošana jāplāno  ilgtermiņā. Bergvik Skog  vēlas apsaimniekot savus īpašumus Latvijā, īstenojot efektīvu meža apsaimniekošanas stratēģiju, kuras pamatā ir pārdomāta mežsaimniecības attīstības plānošana  – sākot ar meža atjaunošanu un beidzot ar koksnes realizāciju.

Bergvik Skog mērķis nav ātras īstermiņa peļņas gūšana, nesaudzīgi iznīcinot meža resursus. Gluži pretēji - Bergvik Skog veic nozīmīgas investīcijas, iepērkot un sakārtojot zemas kvalitātes mežus un izcirtumus. 2010. gadā Bergvik Skog iegādājās 2000 ha izcirtumu, kas veido 15 % no iegādātās mežu platības. Lielais izcirtumu īpatsvars norāda uz to, ka bijušie īpašnieki nav spējuši vai nav vēlējušies atjaunot pašu izcirtās mežu platības. Šāda stratēģija paaugstina meža kvalitāti un vērtību nākotnē, kas nodrošina Bergvik Skog  ilgtspējīgu attīstību un vērtības pieaugumu. Bergvik Skog vēlas aktīvi iesaistīties Latvijas  meža nozares attīstībā, ieviešot un izmantojot  mūsdienīgas apsaimniekošanas metodes un  ilggadīgu  pieredzi. Mēs uzskatām, ka mežs nav tikai mūsu vai kāda cita īpašums, bet gan visas Latvijas un pasaules bagātība.

Zviedrijas uzņēmums Bergvik Skog AB  savu darbību Latvijā uzsāka 2008. gadā, iegādājoties 100% SIA “Fraxinus” kapitāldaļu  un četriem Zviedrijas uzņēmumiem piederošās SIA “Ruda” 100% kapitāldaļas. Līdz ar SIA “Fraxinus” iegādi Bergvik Skog AB  iegādājās SIA ”Fragaria”(zemes īpašumi Latvijas rietumos) un SIA “Myrtillus” (zemes īpašumi  Latvijas austrumos). 2010. – 2011. gadā, veicot uzņēmuma iekšējo reorganizāciju, SIA “Fraxinus” tika pārdēvēta  par Bergvik Skog, kas šobrīd nodarbojas ar SIA “Fragaria”, SIA “Myrtillus” un SIA “Ruda” meža īpašumu apsaimniekošanu.

 

Bergvik Skog grupas juridiskā struktūra Latvijā

Bergvik Skog grupas struktūra Latvijā

Bergvik Skog darbinieki ir pieredzējuši un augsti kvalificēti speciālisti, kas jau vairāk nekā 10 gadus veiksmīgi darbojas mežsaimniecības  jomā.  Vairums mūsu  darbinieku  apsaimniekoja Bergvik Skog  pašreiz piederošos īpašumus pirms Bergvik Skog grupas ienākšanas Latvijā.

Bergvik Skog personāla politika ir virzīta uz neliela, augsti kvalificētu vadītāju un speciālistu  kolektīva izveidi. Šobrīd uzņēmuma vadības komandu veido 15 darbinieki, kuru galvenais uzdevums ir uzturēt saikni ar  sadarbības partneriem darbu veikšanai reģionos, minēto darbu organizācija un kontrole. Tādējādi mēs, atkarībā no sezonas, papildus nodrošinām darba vietas 80 – 120  Latvijas iedzīvotājiem, kas strādā pie mūsu sadarbības partneriem.

Bergvik Skog grupas uzņēmumiem Latvijā pieder vairāk nekā 110 tūkstoši ha apsaimniekojamo platību. No mums piederošajiem īpašumiem 2/3 veido meža platības ar kopējo koksnes krāju  10,8 miljoni m3, un 1/5 ir lauksaimniecības zemes. Lasīt vairāk sadaļā ”Fakti un skaitļi”.