Par Sodra Latvia

13.11.2018 Zviedrijas uzņēmums Bergvik Skog pārdeva savus meža īpašumus un nodeva uzņēmumu darbību kopā ar visiem darbiniekiem Latvijā sabiedrībai Södra. Pārdošana attiecas uz Bergvik Skog un Ruda un ietver 111 100 ha zemes, no kuriem 80 300 ha sastāda produktīva meža zeme. Darījuma summa sasniedza 324 miljonus EUR.

Bergvik Skog savas 10 gadu darbības laikā ir izveidojis un attīstījis meža īpašumus Latvijā. Mūsu organizācija Latvijā ir augusi ar vīziju par ilgtermiņa vērtību radīšanu un ar augstām vides, efektivitātes un mežsaimniecības ambīcijām. Interese par šo darījumu bija liela. Procesā piedalījās daudzi nopietni un vērā ņemami dalībnieki.

“Gribu izteikt lielu paldies personālam un darbiniekiem par to fantastisko darbu, ko viņi ir ieguldījuši uzņēmumā laikā, kad īpašnieks bija Zviedrijas uzņēmums Bergvik Skog. Viņu kompetence un mērķtiecība bija noteicošais faktors, lai izveidotu šos lieliskos uzņēmumus, kurus mēs tagad pārdodam Södra, un esmu priecīga, ka Södra ir nodoms turpināt šādu pašu ambiciozo mežsaimniecības virzienu,” saka Elisabet Salander Björklund, Zviedrijas uzņēmuma Bergvik Skog izpilddirektore.

Elisabet Salander Björklund
Bergvik Skog izpilddirektore
elisabet.salander.bjorklund [at] bergvikskog.se
Mob. +46 705782751