Koksnes un cirsmu pārdošana

Mūsu uzņēmums regulāri piedāvā cirsmas un ciršanas tiesības visā Latvijas teritorijā. Palielinoties apsaimniekojamām platībām, proporcionāli pieaug cirsmu fonds, kuru varam piedāvāt. Mēs katru gadu plānojam pārdot tiesības 150 000 m3 koksnes izciršanai. Lai uzzinātu ko vairāk par iespēju iegūt ciršanas tiesības mums piederošajās meža platībās  un vienotos par sadarbību, sazinieties ar koksnes pārdošanas speciālistu Ingu Aleksejuku.