Pakalpojumu pirkšana

Lai mūsu uzņēmums sasniegtu izvirzītos mērķus, mums nepieciešami uzticami sadarbības partneri. Saistībā ar apsaimniekojamo platību nepārtrauktu pieaugumu, mēs meklējam jaunus sadarbības partnerus dažādās uzņēmumam svarīgās jomās. Lai arī pārsvarā mums nepieciešami uzticami sadarbības partneri mežsaimniecisko darbu veikšanai, piemēram, meža stādīšanai, jaunaudžu kopšanai, meža taksācijai, cirsmu stigošanai u.tml., mūsu uzņēmums nevarētu strādāt kvalitatīvi, ja mums nebūtu uzticamu sadarbības partneru, kas veic arī atbalsta funkcijas (piemēram, telekomunikāciju, grāmatvedības, mērniecības pakalpojumus u.tml.). Mēs esam gatavi izvērtēt jebkuru jaunu sadarbības piedāvājumu gan vietējā, gan arī starptautiskajā mērogā, jo, paplašinoties mūsu uzņēmumam, pieaug arī darāmo darbu daudzveidība un apjoms.

Ja Jūs esat ieinteresēti sadarboties, lūdzu, sazinieties ar mūsu uzņēmuma darbiniekiem, izmantojot sadaļā “Kontakti” pieejamo informāciju.