Stādu iepirkšana

Lai nodrošinātu koksnes resursus nākotnē, mēs katru gadu atjaunojam izcirtumus, kā arī apmežojam nemeža zemes, kas pārsvarā ir aizaugošas lauksaimniecības zemes. Mēs plānojam katru gadu apmežot vismaz 1000 ha nemeža zemes, kā arī izcirtumus vismaz 500 ha apjomā. Lai mēs varētu sasniegt šo mērķi, mums ir nepieciešams liels stādu daudzums (vismaz 3 miljoni stādu gadā), tāpēc mēs esam ieinteresēti veidot ilgtermiņa sadarbību ar vietējām stādu audzētavām, lai nodrošinātu mums nepieciešamo stādu skaitu.

Lai uzzinātu nepieciešamo informāciju un vienotos par sadarbību stādu iepirkšanā, lūdzu, sazinieties ar  direktoru mežsaimniecības jautājumos un nekustamo īpašumu speciālistu Kārli Blūmu.