Zemes īpašumu noma

Lai optimāli izmantotu zemes resursus, rodam iespēju iznomāt zemi dažādiem mērķiem.

  • Medību platību noma – mēs piedāvājam Jums noslēgt līgumu, kas piešķir tiesības medību kolektīviem medīt mūsu meža platībās. Par medību platību nomu jautājiet speciālistam Kārlim Blūmam (Rietumu reģions) un Jāzepam Deglim (Austrumu reģions).
  • Lauksaimniecības zemju noma – mūsu uzņēmumam pieder vairāk nekā 10 000 ha lauksaimniecības zemju, kuras mēs varam iznomāt, izskatot sadarbību ilgtermiņā. Par lauksaimniecības zemju nomu jautājiet lauksaimniecības speciālistam Jāzepam Deglim.

Mēs izskatīsim arī citas iespējas iznomāt platības gan meža, gan nemeža zemē, meklējot lokālus, konkrētajai vietai piemērotus risinājumus.