Zemes īpašumu pirkšana

Mūsu uzņēmumam pieder īpašumi visā Latvijas teritorijā, un mēs izskatām jebkuru piedāvājumu iegādāties zemi, jo īpaši, ja tā atrodas līdzās mums piederošajiem īpašumiem.

Lai atvieglotu īpašumu novērtēšanu un ātrāk izskatītu Jūsu piedāvājumu, mēs būtu pateicīgi, ja Jūs sniegtu maksimāli precīzu informāciju par Jūsu īpašumu.

 • Dati par īpašumu:
  • Zemesgrāmatas nodalījuma nosaukums un numurs;
  • īpašuma nosaukums;
  • īpašumu kadastra numurs;
  • visu piedāvāto zemes gabalu kadastra apzīmējumi.
 • Dati par mežu:
  • meža inventarizācijas aktuālā izdruka;
  • zemes robežu un meža zemju plāns.
  • Jūsu vēlamā cena.

Jūsu ērtībai datus varat sūtīt no mūsu mājas lapas, izmantojot sadaļu „Sazinieties ar mums”.

Piezīme: Ja vēlaties vienlaicīgi nosūtīt vairākus failus, lūdzam izmantot ZIP formātu – maksimālais faila izmērs ir 10 MB.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums. Par nekustamo īpašumu iegādi jautājiet Kārlim Blūmam (īpašumu iegāde Rietumu reģionā) un Jāzepam Deglim (īpašumu iegāde Austrumu reģionā).